Disclaimer

Deze website is eigendom van Eggermont BV.

Contactgegevens:
Eggermont BV
Kleine Goedingenstraat 34
9051 Afsnee

Adres maatschappelijk zetel:
Kleine Goedingenstraat 34
9051 Afsnee

E-mail: info@sherlox.be

Ondernemingsnummer: BTW BE-0439.079.111

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Eggermont BV of rechthoudende derden.

 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Eggermont BV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Eggermont BV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Eggermont BV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Eggermont BV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Eggermont BV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Eggermont BV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

 

Privacybeleid

Eggermont BV kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

 

Het gebruik van cookies.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

 

Samenwerkingen met derden

Verschillende blogposts zijn gemaakt in samenwerking met bedrijven of merken. Wij benadrukken steeds de volledige vrijheid in mening en contentuitwerking tijdens de samenwerking.

In geen enkel geval wordt objectiviteit aan de kant gezet en aangeleverde content of inspiratie gekopieerd zonder zelf de eigen mening hierop te geven.

Elke blogpost waarbij een dergelijke samenwerking zal steeds duidelijk worden aangegeven met een disclosure mededeling onderaan de blogpost.

 

Affiliate links

Sherlox maakt gebruik van affiliate links naar onze partners, dit wil zeggen dat wij een kleine vergoeding krijgen als je een aankoop doet op één van deze websites.

 

Persoonlijke informatie

Informatie die we verzamelen

We verzamelen enkel informatie van u als we hiervoor een reden hebben. Bijvoorbeeld om onze diensten aan te bieden, met u te communiceren of om onze diensten te verbeteren. We verzamelen informatie op twee manieren:

Log Data

We informeren u dat, wanneer u onze website bezoekt, wij informatie verzamelen die uw browser naar ons stuurt, dat noemt men Log Data. Deze log data bevat onder meer informatie zoals het Internet Protocol (IP) adres, browser versie, pagina’s van onze diensten die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek en de tijd die u op die pagina’s hebt doorgebracht en andere statistieken.

Contactinformatie

Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief houden wij uw e-mailadres bij. We sturen u af en toe een nieuwsbrief om u te informeren over nieuwe features op onze website of interessante aanbiedingen. U kan zich steeds uitschrijven op onze nieuwsbrief door te mailen naar info@sherlox.be of via de ‘uitschrijf-link’ in de nieuwsbrief.

Bij het aanmaken van een verlanglijstje, hebben we bepaalde gegevens van u nodig voor de werking van deze feature. Hiervoor verzamelen we uw naam, e-mailadres en geboortedatum.

Hoe en waarom wij informatie gebruiken

We gebruiken informatie voor de redenen die we hierboven beschrijven en de opsomming hieronder:

Hoe lang wij informatie bewaren

Over het algemeen verwijderen we informatie over u wanneer we de informatie niet langer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor we deze verzamelen. Deze doeleinden staan beschreven in de sectie hierboven onder ’hoe en waarom wij informatie gebruiken’ – we zijn ook niet legaal verplicht om deze te blijven gebruiken.

Uw rechten

Wanneer u in bepaalde landen woont, inclusief landen die onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (aka GDPR-wet) vallen, geven gegevensbeschermingswetten u rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, behoudens vrijstellingen van de wetgeving, inclusief de rechten om:

U kan ons contacteren om uw persoonlijke informatie te verbeteren of te verwijderen – dit kan via info@sherlox.be. We zullen uw persoonlijke informatie binnen de drie dagen van ontvangst van het bericht verwijderen.

Veiligheid

We waarderen uw vertrouwen in het verstrekken van uw persoonlijke gegevens, dus streven we ernaar om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om het te beschermen. We gebruiken een veilige https verbinding. Vergeet niet dat geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslag 100% veilig en betrouwbaar is en we kunnen de absolute veiligheid ervan niet garanderen.